14. oktobar 2002 »ZASTAVA AUTOMOBILI« i »ELDON« u nove pohode

Eldon je nastavio uspešnu saradnju sa fabrikom »Zastava automobili« koja je proteklog meseca zapocela montažu inoviranih modela »Korala« i »Floride« sa »Peugeot-Citroen« motorima.
Prva serija od 150 automobila uskoro ce se na'i pre svega na inostranom tržištu.
Eldon je za ove potrebe već isporučio »Zastavi« četiri nove pozicije a koje su ugradjene u ove inovirane modele automobila.
Rukovodeći ljudi iz Eldona naročito su zadovoljni da su ove pozicije prošle rigorozne kontrole kvaliteta, ne samo »Zastavinih« stručnjaka, već i inostranih partnera kompanije »Peugeot Citroen«.

 


Copyright ©Eldon d.o.o 2001 All rights reserved, Sva prava zadrzana