NOVA PUBLIKACIJA »SMEDEREVSKA PALANKA 2002«

Nedavno je održana prezentacije nove publikacije pod nazivom »Smederevska Palanka 2002«.
Izdavac je preduzece »Lomovic i ostali« iz Palanke, a o tome šta ona predstavlja, probacemo da prikažemo kroz uvodnu rec, gde je predsednik SO Smed.Palanka, gospodin Radoslav Ljubisavljevic, izmedju ostalog rekao:
…Ova knjiga, dakle, treba da otvoreno ukaže na ono što imamo, sa cim ulazimo u svetske tokove prometa kapitala…

U pogovoru koji je napisao gospodin Miroslav Polenek, glavni i odgovorni urednik ove publikacije,
naznacava da je zadatak izdavaca i redakcije bio pre svega da u sadašnjem trenutku prikaže naš grad i opštinu, onako kakvi su, pre svega njihovu privredu i njihove trenutne mogucnosti.

Publikacija je uradjena dvojezicno (srpski i engleski tekst) što ce svakako proširiti krug korisnika.
Štampana je u tiražu od 1.200 primeraka i nece biti u slobodnoj prodaji.

ELDON je takodje našao svoje mesto u ovoj publikaciji. Pored naše reklamne stranice, na strani 29. Koja govori o Industriji, izmedju ostalog navedeno je:
… Sedamdesete godine su karakteristicne jer se javljaju prvi preduzetnici cije radnje prerastaju u mala industrijska preduzeca. Najpoznatije je medju njima »ELDON« Veljka Tatalovica…


 


Copyright ©Eldon d.o.o 2001 All rights reserved, Sva prava zadrzana