REFERENCE


ELDON ima udspostavljene dobre poslovne odnose sa mnogobrojnim dobavljaičma i kupcima u Srbiji i Crnoj Gori, sa velikim ambicijama za ponovni prodor na tržišta drugih zemalja, prem da već sada proizvodi pojedine elemente koji se koriste kod uređaja proizvedenih u Hrvatskoj i Sloveniji ("Rade Končar" - Zagreb, "Tiba"- Ljubljana, "Elektrokovina" - Maribor itd.)
Proizvodi firme ELDON veoma su zapaženi na sajmovima male privrede kao i na Sajmu tehnike u Beogradu.

 


Copyright ©Eldon d.o.o 2001 - 2002 All rights reserved, Sva prava zadrzana