Elektro tehničko mašinsko preduzeće

Dekorativni stub sa konzolom 5-8 m