Elektro tehničko mašinsko preduzeće

Stub za javnu rasvetu 5-10 m