Elektro tehničko mašinsko preduzeće

Svetiljka brodska

Brodska svetiljka crvena sa zaštitnom mrežom
Tehničke karakteristike:
Radni napon: 230V, 60-150 W
Grlo E27
Frekvencija: 50 Hz
Stepen zaštite: IP65
Težina: 0,850 kg
Dimenzije: 230 x 117 x 137 mm

Kućište brodske svetiljke je izrađeno od livenog aluminijuma, a poklopac od samogasive ojačane plastike.
Predviđena je za teže uslove rada, za spoljnu i unutrašnju montažu.
Otporna je na vodu, prašinu i udarce.

Koristi se u rudarstvu, građevinarstvu, brodogradnji, u industriji, na raznim uređajima i postrojenjima (trafo stanice, transportne trake, ormani, liftovi, dizalice i sl.), kao i na javnim objektima (skloništa, hodnici, fabrički krugovi, pristaništa, benzinske stanice, skladišta-magacini, tržni centri, aerodromske zgrade, laboratorije, silosi i dr.)