Elektro tehničko mašinsko preduzeće

Elektrootporna pec za livenje 24-30 kW

ELEKTROOTPORNA PEĆ ZA TOPLJENJE-LIVENJE ALUMINIJUMA
Snaga: 24 KW
Napon grejanja: 3 X 380 V
Napon: 220 V
Broj grejača: 6
Max temperatura: 1050 stepeni
Regulacija temperature: automatska
Šaržiranje i dešaržiranje: ručno
Broj radnog otvora: 1
Kapacitet: 30 kg/h
Dimenzija peći: 1000 X 1000 X 970 mm
Zapremina grafitnog lonca: 100-150 kg

Napomena:
PDV nije uračunat u cenu

Peć se prodaje bez livačkog grafitnog lonca.
Obezbeđen transport do kupca do 100 km.